Terápiák, melyeket a munkám során használok

A tanulási problémák hátterében sokszor részképesség gyengeség áll. Ez már óvodás korban jól mérhető. A részképesség diagnosztika során azokat a problémás területeket tárjuk fel, melyek fejlesztésével a gyermekek iskolai teljesítménye pozitív irányba változik. Ezek a fejlesztendő területek lehetnek a figyelem, emlékezet, észlelés, mozgás, nyelv, gondolkodás.

A részképesség gyengeség nem látható. Az ilyen problémával küzdő gyermekek nem bíznak képességeikben. Hamar megtanulnak kompenzálni. A kompenzáció egy körülményes stratégia, több energiát igényel. A kompenzáció nem szünteti meg a részképesség gyengeséget, csak ideiglenes teljesítménysikert lehet elérni.

Terápia vizsgáló-eljárással

Sok esetben a szülő már szakvéleménnyel rendelkezik. Ennek megfelelően ki tudjuk választani a megfelelő terápiát. Ha nincs szakvélemény akkor a szülőkkel egy feltáró beszélgetést követően el tudunk indulni a megfelelő irányba, hogy melyik terápia alkalmazása lenne a legmegfelelőbb. Ebben az esetben egy vizsgálóeljárást követően feltérképezem a fejlesztendő területeket, kiválogatom a prioritásnak megfelelőeket – sorrendiséget állítok fel, kijelölöm a feladatokat és kezdetét veszi a fejlesztő munka. Minden terápiát lehet kombinálni a ló asszisztált fejlesztéssel. A vizsgálóeljárás az irodában történik, előre egyeztetett időpontban.

Terápia vizsgáló-eljárás nélkül

Ebben az esetben nem készül vizsgálat, egyéni terápiát alkalmazok mozgásban akadályozottak részére, autista gyermekek részére, 4 évnél fiatalabb korú gyermekek részére. Interjút készítek a szülőkkel, hogy legyen ismeretem a gyermekről, ezt követően kezdetét veszi a gyermekkel való ismerkedés a ló társaságában. Természetesen ezen terápia a ló asszisztált fejlesztés.

Mozgásterápia a tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok kezelésre

A mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével. A gyermek mozgásának fejlődése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Ezért ha a mozgásfejlődés valamely szakasza kimarad, vagy nem gyakorlódik be eléggé (pl. kimarad a mászás, vagy túl korán feláll és jár) akkor az ehhez kapcsolódó érzékelő és irányító központok nem fejlődnek megfelelően. Ez pedig tanulási problémákhoz vezethet.

Carl Henry Delacato kidolgozott egy mozgásterápián alapuló módszert. Hazánkban Kulcsár Mihályné az ő módszerüket fejlesztette tovább. Kidolgozott egy rávezető és egy nehezített mozgássort, továbbá új területeket is bekapcsolt a fejlesztésbe. A mozgásterápia segítségével rövid idő alatt teljesítmény növekedést lehet elérni napi fél óra időráfordítással.

GMP terápia

Beszédészlelési, beszédmegértési folyamat működésének, fejlődésének és funkciójának megértése a célja.

Az elhangzó beszéd feldolgozásának folyamata három nagy területre osztható, mely a hallás, beszédészlelés, beszédmegértés és az ehhez tartozó legmagasabb szint az értelmezés szintje. A beszédészlelésben, beszédmegértésben vagy mindkettőben meglévő problémák sokáig nem derülnek ki. Ezek a problémák a szülők és a környezet elől is rejtve maradnak ha a gyermek értelmes és különféle módon kompenzálja az észlelési és értési zavarát.

A beszédészlelési elmaradás, vagy zavar helyének, típusának és mértékének felderítésében segít a GMP-diagnosztika, mely alapján meg lehet határozni a terápiát.

Sindelar terápia

Brigitte Sindelar osztrák szakpszichológus, komplex fejlesztő programja elsősorban az idegi eredetű tanulási és magatartási zavarok hatékony terápiája

A terápia célja a tanulási zavar megelőzésének, illetve kisiskoláskorban a zavar elmélyülésének megakadályozása. A kognitív terápia elve, hogy azon a szinten kell kezdeni a fejlesztést, ahol a gyerek tart, ahol a kognitív képesség még megfelelően működik. A fejlesztés innen indul, még akkor is ha a gyermek életkorához képest ez igen alacsony. A fejlesztés az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki, mely a figyelem, az észlelés, észlelési területek összekapcsolása, emlékezet, szerialitás, téri tájékozódás.

Ló asszisztált fejlesztés

A ló asszisztált fejlesztő terápia célja

 • - Motoros funkciók fejlesztése: nagy mozgások, finommozgások koordinációja, tartási hibák csökkentése, egyensúlyérzék fejlesztése
 • - Az érzelmi, akarati élet, a cselekvés pozitív irányú befolyásolása
 • - A szocializáció elősegítése
 • - A kommunikációs készségek fejlesztése
 • - Szenzoros integráció tréningje
 • - A testtudat és a térérzékelés fejlesztése
 • - A tér- és időbeli tájékozódás fejlesztése
 • - Önállóságra való nevelés
 • - Fegyelem, kitartás, céltudatosság, felelősségérzet, a kötelességtudat kialakítása
 • - Segítségadás, önzetlenség, a szeretet, a tapintat megtapasztalása
 • - Személyiség fejlesztése, önmagunk megismerése

Szabadidő lovagoltatás: póni lovaglás, baba lovaglás-sétáltatás

Amikor egyszerűen csak átengedjük magunkat a lovaglás örömének, mintegy észrevétlenül gazdagodva jótékony hatásaival. Különböző lazító gyakorlatokat végzünk a lovon ülve. Mindez a friss levegőn történik, ezzel törekedve az egészséges életmód kialakítására. Ez lehet körkarámban történő lovaglás, vagy póni sétáltatás az erdőben. Mindenképpen felüdülés, léleksimogató érzés. Valójában mi ez, ha nem terápia preventív jelleggel?